';

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

LLP sp. z o.o. jest grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie:

https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html.

1. Zapytanie ofertowe na wdrożenie e-usług, oraz integracja placówki z systemem e-zdrowie (znak sprawy: LLP.01.05.2023.SI):

Fundusze europejskie baner

Dostępność Plus dla Zdrowia

LLP Spółka z o. o. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 702 334,51 PLN na poprawę dostępności usług medycznych świadczonych przez Centrum Medyczne TOPMED dla osób niepełnosprawnych oraz innych o szczególnych potrzebach oraz zwiększenia jakości realizowanych przez nią świadczeń. 

Projekt przyczyni się do wzrostu efektywności funkcjonowania placówki poprzez m.in.:

  • zakup nowych urządzeń i sprzętów medycznych;
  • zniwelowanie barier architektonicznych poprzez zamontowanie dźwigu osobowego, wymianę drzwi do gabinetów, dostosowanie  umeblowania recepcji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, instalację klimatyzacji zwiększającej komfort przebywania na terenie placówki oraz remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego,
  • możliwość skorzystania przez pacjentów z telemedycyny,  nowej strony internetowej, pętli indukcyjnych, infografik, programu udźwiękawiającego i powiększającego, itp.;
  • możliwość skorzystania z pomocy asystenta osoby o indywidualnych potrzebach.

Dodatkowo personel placówki nabędzie odpowiednich umiejętności z zakresu obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami, podstaw języka migowego. Ponadto zostaną opracowane i wdrożone procedury kwalifikacji do wizyt domowych oraz sporządzona zostanie odpowiednia procedura w zakresie przyjaznej obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

 1. Dostawa wyposażenia na potrzeby LLP Spółka z o. o. w Sulechowie 

 2. Dostawa i montaż lady recepcyjnej do placówki LLP Spółka z o.o. przy ulicy Krańcowej w Sulechowie 

3. Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i rozruch platformy pionowej 

4. Zapytanie ofertowe na dostawę systemu kolejkowego wraz z montażem, uruchomieniem i wsparciem technicznym

5. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzacji

6. Zapytanie ofertowe na remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego

7. Zapytanie ofertowe na dostawę drzwi do pomieszczeń LLP Spółka z o. o. w Sulechowie wraz z usługą montażu

8. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby LLP Spółka z o. o. w Sulechowie

Skip to content