';
kardiolog-TOPMED

PORADNIA KARDIOLOGICZNA – także na NFZ

Kardiologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia. Kardiolog przeprowadza oraz interpretuje badania dodatkowe takie jak:

– USG serca/echo serca (bezinwazyjne badanie obrazowe w którym wykorzystuje się technikę ultrasonograficzną oraz aparat USG wzbogacony w możliwość pomiaru przepływu krwi przez serce. Echo serca wykonywane jest w celu oceny budowy i pracy zastawek serca, pomiaru wielkości i pracy komór serca, grubości jego ścian oraz diagnostyki wad serca.

– EKG serca (elektrokardiografia jest również badaniem nieinwazyjnym. Badana jest elektryczna czynność mięśnia sercowego. W tym celu umieszcza się na ciele pacjenta elektrody, które gromadzą potrzebne informacje i przesyłają je do aparatu).

– Holter EKG/ciśnieniowy (wykonywane dodatkowo, na zlecenie lekarza. Badanie polega na podłączeniu urządzenia Pacjentowi na czas 24h. W tym czasie monitorowana jest praca serca/ciśnienie podczas codziennego funkcjonowania).

Te badania można wykonać w warunkach ambulatoryjnych, w poradni kardiologicznej.

Kontrola urządzeń wszczepialnych serca

Pacjenci, którzy zgłaszają się na pierwszą wizytę do poradni, proszeni są o zabranie skierowania do poradni kardiologicznej, dokumentacji medycznej, dokładnego spisu zażywanych leków oraz paszportu stymulatora/kardiowertera.

Kontrola wszczepionych stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów i rozruszników serca ma na celu ocenę poprawności działania systemu stymulującego. Dokonuje się tego poprzez pomiar progu stymulacji i sterowania. Dzięki temu możliwe jest  zaprogramowanie energii impulsu oraz optymalnej czułości kanału przedsionkowego i /lub komorowego.

Kiedy przeprowadzić kontrolę urządzenia wszczepialnego?

Regularne kontrole przeprowadza lekarz kardiolog przy użyciu odpowiedniego programatora. Pierwsza z nich powinna się odbyć po 2- 3 miesiącach od implantacji, kolejne co 6 miesięcy, o ile lekarz prowadzący nie zleci inaczej.

Po kontroli pacjent otrzymuje od lekarza raport, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informację: stan naładowania baterii, oporność, czułość, próg stymulacji elektrod, informację o ewentualnych zarejestrowanych epizodach arytmii.

Nasza pracownia wykonuje kontrolę stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i układów resynchronizujących (CRT). Dysponujemy sprzętem pozwalającym na kontrolę wszystkich rozruszników następujących producentów Biotronic, Medtronic.

Badanie w naszej placówce wykonywane jest nowoczesnymi programatorami firm Biotronic i Medtronic.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Centrum Medyczne TOPMED to nie tylko medycyna rodzinna ale również poradnie specjalistyczne.

Oferujemy fachową pomoc zaufanych i doświadczonych specjalistów różnych dziedzin, którzy w kompleksowy sposób troszczą się o stan zdrowia Pacjenta. Nasi lekarze w każdym przypadku dokładają wszelkich starań, aby zdiagnozować problem zdrowotny oraz wdrożyć właściwą metodę leczenia. W połączeniu z empatią, szacunkiem i zrozumieniem jakim darzą każdego Pacjenta proces leczenia pod ich okiem przebiega sprawnie i w przyjaznej atmosferze.

Lekarz specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z Pacjentem, studiuje historię choroby, wnikliwie analizuje pojawiające się dolegliwości – są to pierwsze kroki do poznania Pacjenta oraz postawienia odpowiedniej diagnozy, która ma służyć wdrożeniu odpowiedniego leczenia.

SULECHÓW
ul. Krańcowa 2a:

– dr n. med. Tomasz Zemleduch, specjalista kardiologii 

– lek. med. Barbara Dominik, spec. kardiologii, spec. geriatrii, spec. chorób wewnętrznych, spec. rehabilitacji medycznej

UMÓW WIZYTĘ
na NFZ, prywatną lub w ramach sieci medycznej

FILIA ZBĄSZYNEK
ul. Długa 1:

– lek. med. Sylwia Nawrot-Tylisz, spec. kardiologii 

UMÓW WIZYTĘ
prywatną lub w ramach sieci medycznej

Skip to content